AAO模板

商品筛选

氧化铝模板 AAO模板 SM-150-100-13
¥4732.00
氧化铝模板 AAO模板 SM-100-100-13
¥4732.00
氧化铝模板 AAO模板 SM-35-100-13
¥4732.00
氧化铝模板 AAO模板 SM-18-100-13
¥4732.00
氧化铝模板 AAO模板 SM-150-50-13
¥4732.00
氧化铝模板 AAO模板 SM-100-50-13
¥4732.00
氧化铝模板 AAO模板 SM-55-50-13
¥4732.00
氧化铝模板 AAO模板 SM-35-50-13
¥4732.00
1/2
氧化铝模板 AAO模板——氧化钛系列,TiO2 二氧化钛纳米管阵列薄膜 氧化铝模板 AAO模板——氧化钛系列,TiO2 二氧化钛纳米管阵列薄膜 ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板——超薄移植膜类,超薄移植AAO膜(面积S≥1cm2) 氧化铝模板 AAO模板——超薄移植膜类,超薄移植AAO膜(面积S≥1cm2) ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板——纯膜类,AAO双通过滤膜 (Φ13mm/25mm / 47mm) 氧化铝模板 AAO模板——纯膜类,AAO双通过滤膜 (Φ13mm/25mm / 47mm) ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板——纯膜类,双通AAO纳米模板 氧化铝模板 AAO模板——纯膜类,双通AAO纳米模板 ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板——铝基类,超大孔径长程有序AAO模板 氧化铝模板 AAO模板——铝基类,超大孔径长程有序AAO模板 ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板——铝基类,V型单通AAO纳米模板 氧化铝模板 AAO模板——铝基类,V型单通AAO纳米模板 ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板——铝基类,纳米铝孔阵列模板 氧化铝模板 AAO模板——铝基类,纳米铝孔阵列模板 ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板——铝基类,U型单通AAO纳米模板 氧化铝模板 AAO模板——铝基类,U型单通AAO纳米模板 ¥1000.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-150-100-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-150-100-13 ¥4732.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-100-100-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-100-100-13 ¥4732.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-35-100-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-35-100-13 ¥4732.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-18-100-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-18-100-13 ¥4732.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-150-50-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-150-50-13 ¥4732.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-100-50-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-100-50-13 ¥4732.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-55-50-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-55-50-13 ¥4732.00   立即购买
氧化铝模板 AAO模板 SM-35-50-13 氧化铝模板 AAO模板 SM-35-50-13 ¥4732.00   立即购买
1/2